Savivaldybės tarybos 16 – ojo posėdžio, įvykusio 2008 m. birželio 26 d., sprendimai

Numeris: T1-256

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos 2007 metų veiklos ataskaitos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos tvirtinimo

Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę

Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius administravimo Šilalės rajone tvarkos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-306 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų) skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo“ 1.16. punkto pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrojo plano ir Šilalės rajono mokyklų 2008-2012 metų steigimo, reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkymo plano patvirtinimo

Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo ir Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo

Dėl Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo ir Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Dėl pradinių klasių komplektų Šilalės r. Žvingių pagrindinėje mokykloje 2008-2009 mokslo metais

Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos Juodainių pradinio ugdymo skyriaus

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-190 „Dėl švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pakeitimo

Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui atlikti dalį steigėjo funkcijų

Dėl Mokinių priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo ir aptarnavimo teritorijų priskyrimo mokykloms

Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl klasių komplektų rajono bendrojo lavinimo mokyklose 2008-2009 mokslo metais

Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko pareiginių nuostatų tvirtinimo

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Savivaldybės administracijai

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio vidurinei mokyklai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2008 metų objektų sąrašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-109 pakeitimo

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos papildomų finansavimo lėšų, skirtų Šilalės r. sav. vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2008 m. objektų sąrašo patvirtinimo

Dėl pritarimo 2007 metų statistinėms VT-01 ir VT-02 ataskaitoms apie patikėjimo teise valdomą valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Dėl Šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo su Savivaldybės taryba tvarkos patvirtinimo

Dėl patalpų paskirties pakeitimo

Dėl gyvenamųjų patalpų išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų

Dėl patalpų perdavimo Kvėdarnos parapijos senelių globos namams

Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. T1-692 pakeitimo

Dėl pritarimo UAB Kvėdarnos komunalinio ūkio investicijų planui

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, Savivaldybės valdomo patikėjimo teise

Dėl slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimo Šilalės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Dėl socialinės paramos Šilalės rajono mokiniams

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai pasirašyti projektavimo paslaugų sutartį

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Kvėdarnos parapijos senelių globos namams

Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo

Dėl pradinių klasių komplektų Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio vidurinės mokyklos Jomantų pradinio ugdymo skyriuje 2008-2009 mokslo metais

Dėl pradinių klasių komplektų Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos Iždonų pagrindinio ugdymo skyriuje 2008-2009 mokslo metais

Dėl pritarimo UAB „Šilalės šilumos tinklai“ investicijų planui

Dėl konkurso organizavimo VšĮ Šilalės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigoms užimti

Katalogas: Tarybos sprendimai