Savivaldybės tarybos 4 posėdžio, vykusio 2007 m. birželio 21 d., sprendimai

Numeris: T1-122

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

Dėl savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos 2006 metų veiklos ataskaitos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos tvirtinimo

Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį

Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę

Dėl etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone komisijos sudarymo

Dėl leidimo parduoti turtą

Dėl atleidimo nuo mokesčio už turtą, viršijantį nustatytą turto vertės normatyvą

Dėl pritarimo ataskaitoms apie savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir patikėjimo teise valdomą valstybės turtą 2006 metais

Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ įstatų pakeitimo

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį Upynos bendruomenei

Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei pardavimo kainų nustatymo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų nustatymo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo

Dėl pritarimo paraiškai

Dėl 2006 m. privatizavimo fondo lėšų naudojimo ataskaitos patvirtinimo

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Obelyno pagrindinei mokyklai

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės rajono Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus vidurinei mokyklai

Dėl Šilalės rajono Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus vidurinės mokyklos bei Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos investicinių projektų teikimo valstybės investicijų programai

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1-336 „Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų antrojo restruktūrizavimo etapo programų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų antrojo restruktūrizavimo etapo programos patvirtinimo

Dėl žemės sklypo, esančio Šilalės mieste, Pūtvės pilies gatvėje, ribų suformavimo detaliojo plano tvirtinimo

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Kvėdarnos parapijos senelių globos namams

Dėl valstybinės žemės sklypų visuomenės poreikiams

Katalogas: Tarybos sprendimai