Šilalės rajono savivaldybės tarybos 33 posėdžio, vykusio 2013 m. spalio 24 d., sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-249 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo

Nr. T1-250 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo

Nr. T1-251 Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose

Nr. T1-252 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T1-253 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2013 metais, objektų sąrašo pakeitimo

T1-254 Dėl pastato esminio pagerinimo darbų vertės perdavimo

T1-255 Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas

T1-256 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo

T1-257 Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais Viešajai įstaigai Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centrui

T1-258 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Kaltinėnų miestelio bendruomenei

T1-259 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Laukuvos seniūnijos moterų klubui

T1-260 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

T1-261 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų nuostatų tvirtinimo

T1-262 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-232 pripažinimo netekusiu galios

Katalogas: Tarybos sprendimai