Šilalės rajono savivaldybės tarybos 45 posėdžio, vykusio 2022 m. sausio 27 d., sprendimai

Numeris: Nr. T1-19 

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų darbo plano patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-287 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją“ pakeitimo

Dėl Gedemino Sungailos atšaukimo iš seniūnaičio pareigų

Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, išdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Gedeminui Sungailai

Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. paraiškų atrankos darbo grupės veiklos nuostatų patvirtinimo

Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės regioninio ir Tauragės regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimas“ įgyvendinimui

Dėl leidimo rengti Dalios Grinkevičiūtės ir Šilalės krašto tremtinių muziejaus, Eitvydaičių g. 9, Laukuva, Šilalės r. sav., rekonstrukcijos techninį projektą

Dėl leidimo tapti projekto partneriu

Dėl leidimo rengti Šilalės rajono nuotekų tvarkymo plėtros perspektyvų 2022 – 2027 metų veiksmų planą

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2021 metų ataskaitos patvirtinimo

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo

Katalogas: Tarybos sprendimai