Šilalės rajono savivaldybės tarybos 44 posėdžio, vykusio 2021 m. gruodžio 30 d., sprendimai

Numeris: Nr. T1-19 

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-282 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-283 Dėl Šilalės rajono savivaldybės skolinimosi ir garantijų teikimo taisyklių tvirtinimo

Nr. T1-284 Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-285 Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-286 Dėl Renginių organizavimo Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-287 Dėl ilgalaikio nematerialiojo turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-288 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-289 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo, apskaitymo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-290 Dėl Budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

Katalogas: Tarybos sprendimai