Šilalės rajono savivaldybės tarybos 52 posėdžio, įvykusio 2018 m. gruodžio 20 d., sprendimai

Numeris: T1-259    

Posėdžio protokolas

Nr. T1-259  Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos steigimo, nuostatų tvirtinimo
Nr. T1-260 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo pakeitimo
Nr. T1-261 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
Nr. T1-262 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo
Nr. T1-263 Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui
Nr. T1-264 Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui
Nr. T1-265  Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2018 m. vasario  20 d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės  2018 metų biudžeto patvirtinimo“  pakeitimo
Nr. T1-266 Dėl įsipareigojimų skirti lėšas koordinaciniam centrui „Gilė“
Nr. T1-267 Dėl priemokos skyrimo E. J., Šilalės r. U. S. G. mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai einančiai direktoriaus pareigas (duomenys neskelbtini)
Nr. T1-268 Dėl darbo sutarties, sudarytos su A. G., sąlygų pakeitimo (duomenys neskelbtini)
Nr. T1-269 Dėl dalyvavimo projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“
Nr. T1-270 Dėl projekto „Žadeikių laisvalaikio salės rekonstrukcija“ paramos sutarties pasirašymo
Nr. T1-271 Dėl socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimo (duomenys neskelbtini)
Nr. T1-272 Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui
Nr. T1-273 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų ir Laukuvos seniūnijoms
Nr. T1-274 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinį statinį (gatvę) įregistravimo
Nr. T1-275 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos  už komunalinių atliekų surinkimą  iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir  Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos  už komunalinių atliekų surinkimą  iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-276 Dėl Šilalės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo
Nr. T1-277 Dėl būsto pirkimo Šilalės rajono savivaldybės būsto fondui plėtoti (duomenys neskelbtini)
Nr. T1-278 Dėl socialinių paslaugų teikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose
Nr. T1-279 Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo maksimalaus dydžio nustatymo

Katalogas: Tarybos sprendimai