Šilalės rajono savivaldybės tarybos 17 posėdžio, vykusio 2016 m. balandžio 28 d., sprendimai

Numeris: T1-157 

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-125 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

Nr. T1-126 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2015 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos

Nr. T1-127 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-128 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimo

Nr. T1-129 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-130 Dėl dalyvavimo projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

Nr. T1-131 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-155 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-132 Dėl dalyvavimo projekte „Administracinių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“

Nr. T1-133 Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“

Nr. T1-134 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui atnaujinti investicijų projektą

Nr. T1-135 Dėl 2016 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo

Nr. T1-136 Dėl 2016 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

Nr. T1-137 Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2017 metams

Nr. T1-138 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-139 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-140 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-240 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neprivatizuojamų įstaigų, bendrovių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-141 Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-142 Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-143 Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-144 Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-145 Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-146 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-67 „Dėl socialinių paslaugų teikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose“ pakeitimo

Nr. T1-147 Dėl palaikų parvežimo išlaidų kompensavimo

Nr. T1-148 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-245 ,,Dėl Šilalės  rajono socialinių paslaugų  namų socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo“  pakeitimo

Nr. T1-149 Dėl socialinių paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio nustatymo

Nr. T1-150 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo

Nr. T1-151 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo

Nr. T1-152 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo

Nr. T1-153 Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo

Nr. T1-154 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo

Nr. T1-155 Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo

Nr. T1-156 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo

Nr. T1-157 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties sudarymui

 

 

 

 

 

 

Katalogas: Tarybos sprendimai