Šilalės rajono savivaldybės tarybos 24 posėdžio, įvykusio 2020 m. spalio 30 d., sprendimai

Numeris: T1-286

Vardinis balsavimas

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-262 Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos steigimo

Nr. T1-263 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-264 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

Nr. T1-265 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo

Nr. T1-266 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-267 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas

Nr. T1-268 Dėl Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos

Nr. T1-269 Dėl pritarimo Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant projektą „Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, projektui

Nr. T1-270 Dėl leidimo atlikti Šilalės rajono savivaldybės administracinio pastato apšvietimo modernizavimą

Nr. T1-271 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-260 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-272 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-258 „Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo “ pakeitimo

Nr. T1-273 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šilalės rajono savivaldybei iš Kertinio valstybės telekomunikacijų centro patikėjimo teise

Nr. T1-274 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-275 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metais, dydžių sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-276 Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būsto nuomos sąlygomis

Nr. T1-277 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos  už komunalinių atliekų surinkimą  iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-278 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-279 Dėl Laikino atokvėpio paslaugos organizavimo ir teikimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-280 Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo maksimalaus dydžio nustatymo

Nr. T1-281 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

Nr. T1-282 Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos stebėtojų tarybos sudarymo

Nr. T1-283 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos stebėtojų tarybos sudarymo

Nr. T1-284 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

Nr. T1-285 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo

Nr. T1-286 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-174 „Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

Katalogas: Tarybos sprendimai