Šilalės rajono savivaldybės tarybos 28 posėdžio, vykusio 2017 m. vasario 28 d., sprendimai

Numeris: T1-55 

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-22 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-23 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-24 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo

Nr. T1-25 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-26 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-27 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo

Nr. T1-28 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T1-309 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų ir į struktūrinius padalinius neįeinančių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių atlyginimų schemų (koeficientais) patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-29 Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-30 Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-31 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-32 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Renatos Rimkuvienės paskyrimo į Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas“ 4 punkto pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-33 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-209 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-34 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29  d. sprendimo Nr. T1-236 „Dėl leidimo Šilalės meno mokyklos direktoriui Arūnui Goštautui dirbti papildomą darbą“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-35 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29  d. sprendimo Nr. T1-237 „Dėl leidimo Šilalės sporto mokyklos direktorei Gitanai Jurgutienei dirbti papildomą darbą“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-36 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimo

Nr. T1-37 Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Laukuvos seniūnijos Dainiškės kaimo gatvėms

Nr. T1-38 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų kadastro žemės reformos žemėtvarkos projekto vietovės neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-39 Dėl pritarimo viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei dalyvauti partneriu projekte

Nr. T1-40 Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo Valstybės investicijų 2018-2020 metų programai

Nr.T1-41 Dėl leidimo rengti techninius projektus

Nr. T1-42 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr.T1-123 „Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-43 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo

Nr. T1-44 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Nr. T1-45 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą

Nr. T1-46 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo

Nr. T1-47 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T1-172 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-48 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T1-171 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-49 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2017 metų veiklos programai

Nr. T1-50 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr.T1-149 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-51 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitos

Nr. T1-52 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos ir Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos

Nr. T1-53 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-54 Dėl mokamų paslaugų kainų nustatymo Šilalės rajono ligoninėje

Nr. T1-55 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl  slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimo Šilalės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

 

 

 

 

Katalogas: Tarybos sprendimai