Šilalės rajono savivaldybės tarybos 23 posėdžio, vykusio 2016 m. spalio 27 d., sprendimai

Numeris: T1-264 

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-254 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Nr. T1-255 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-251 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose“ pakeitimo

Nr. T1-256 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl draudimo rūkyti vietų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo

Nr. T1-257 Dėl Visuomenės dalyvavimo formuojant kraštovaizdį programos patvirtinimo

Nr. T1-258 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2016 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-259 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo

Nr. T1-260 Dėl buto išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų

Nr. T1-261 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Pajūrio miestelyje, nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-262 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl laidojimo pašalpos teikimo iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-263 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T1-9 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-264 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

 

Katalogas: Tarybos sprendimai