Šilalės rajono savivaldybės tarybos 48 posėdžio, vykusio 2015 m. sausio 21 d. sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-1 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 metų darbo plano patvirtinimo

Nr. T1-2 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nepanaudotų piniginei socialinei paramai lėšų skyrimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-3 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“ pakeitimo

Nr. T1-4 Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą

Nr. T1-5 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-6 Dėl Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-7 Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-8 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr.T1-67 „Dėl socialinių paslaugų teikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose“ pakeitimo

Nr. T1-9 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-10 Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos tvirtinimo

Nr. T1-11 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo

Nr. T1-12 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-45 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos premijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai