Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio, vykusio 2024 m. vasario 15 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-18 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Nr. T1-19 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo

Nr. T1-20 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T1-262 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-21 Dėl žemės sklypo dalies paėmimo visuomenės poreikiams

Nr. T1-22 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-23 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos tvirtinimo

Nr. T1-24 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimo

Nr. T1-25 Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-26 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T1-245 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Šilalės rajono savivaldybėje“ ir lėšų skyrimo“ pakeitimo

Nr. T1-27 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-331 „Dėl pritarimo projektui „Mobilios komandos teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Šilalės rajono savivaldybėje“ pakeitimo

Nr. T1-28 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto bazių pagerinimo projektams

Nr. T1-29 Dėl pritarimo projekto „Universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių įrengimas Šilalės rajono savivaldybės BUM bei visos dienos mokyklos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ įgyvendinimui ir finansavimui

Nr. T1-30 Dėl leidimo rengti investicinį projektą „Šilalės rajono savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimas“

Nr. T1-31 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-32 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-33 Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-34 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-35 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-36 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Nr. T1-37 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“

Nr. T1-38 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Asmens su negalia gerovės tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-39 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-40 Dėl pritarimo projekto „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą Šilalės rajono savivaldybėje” įgyvendinimui ir finansavimui

Nr. T1-41 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. T1-143 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-42 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos veiklos ataskaitai už 2023 m.

Nr. T1-43 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-159 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos ir atrankos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-44 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2023 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-45 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2023 metų veiklos ataskaitai

Katalogas: Tarybos sprendimai