Šilalės rajono savivaldybės tarybos 45 posėdžio, vykusio 2018 m. gegužės 30 d., sprendimai

Numeris: T1-133    

Posėdžio protokolas

Nr. T1-116 Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
Nr. T1-117 Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą  investiciniams projektams finansuoti
Nr. T1-118 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-119 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T1-11 „Dėl įgaliojimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės merui“ pakeitimo
Nr. T1-120 Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos
Nr. T1-121 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir priklausomybės nuo opioidų mažinimas“
Nr. T1-122 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Pajūrio ambulatorijoje“
Nr. T1-123 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centre“
Nr. T1-124 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas“
Nr. T1-125 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Kvėdarnos ambulatorijoje“
Nr. T1-126 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas“

Nr. T1-127 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas rajone“

Nr. T1-128 Dėl įsipareigojimo skirti  lėšas ir leidimo pasirašyti sutartį

Nr. T1-129 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-82 „Dėl leidimo rengti ir teikti projektinį pasiūlymą ir paraišką „Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga“ pakeitimo

Nr. T1-130 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo

Nr. T1-131 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškajai seniūnijai

Nr. T1-132 Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-133 Dėl sutikimo perduoti  valstybės ilgalaikį materialųjį turtą valstybės Vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Nr. T1-134 Dėl 0,4 kv elektros oro linijų su atramomis pirkimo Girdiškės k., Bijotų sen., Jucaičių k. ir Vingininkų k., Šilalės kaim. sen.  Šilalės r. sav.

Nr. T1-135 Dėl 2018 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo

Nr. T1-136 Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2019 metams

Nr. T1-137 Dėl 2018 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

Nr. T1-138 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ dalies nuostolių padengimo

Nr. T1-139 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ dalies nuostolių padengimo

Nr. T1-140 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-128 „Dėl leidimo išnuomoti socialinį būstą savivaldybės būsto nuomos sąlygomis“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-141 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos

Nr. T1-142 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2018 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo

Nr. T1-143 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo

Nr. T1-144 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo

Nr. T1-145 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2018 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo

Nr. T1-146 Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2018 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo

Nr. T1-147 Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2018 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo

Nr. T1-148 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-149 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai