Šilalės rajono savivaldybės tarybos 7 posėdžio, vyksiančio 2019 m. rugsėjo 20 d., sprendimų projektai

Numeris: 13. T25-226

Finansų, investicijų ir verslo

Kontrolės

Dėl įsipareigojimų skirti lėšas koordinaciniam centrui „Gilė“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. 123 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2019 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl pripažinimo padarius šiurkštų darbo pareigų pažeidimą ir atleidimo iš darbo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-206 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos E. K.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos K. L.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-245 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai