Savivaldybės tarybos 6 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2011 m. rugsėjo 9 d., sprendimų projektai

Numeris: 4 papildomas:

Finansų, investicijų ir verslo komiteto darbotvarkė

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komiteto darbotvarkė

Kontrolės komiteto darbotvarkė

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto darbotvarkė

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto darbotvarkė

Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinėje mokykloje

Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo  reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių peržiūrėjimo

Dėl pritarimo Šilalės r.  Upynos Stasio Girėno vidurinės ir Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklų ikimokyklinio ugdymo programoms

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos likvidavimo

Dėl partnerystės sutarties pasirašymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 metų veiklos plano papildymo

Dėl delegavimo į Tauragės apskrities Ternopilio (Ukraina) bičiulių bendriją

Dėl papildomo susitarimo prie 1997 m. lapkričio 4 d. tipinės panaudos sutarties su viešąja įstaiga Kvėdarnos ambulatorija

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Kvėdarnos seniūnijos  Genioto gyvenamojoje vietovėje

Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai

Dėl papildomo susitarimo prie 2005 m. lapkričio 10 d. Savivaldybės turto panaudos sutarties Nr.11-114

Dėl  Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo  taisyklių patvirtinimo

Dėl Šilalės  rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-213 „Dėl Šilalės  rajono  plėtros  strateginio plano  atnaujinimo“ patvirtinto Šilalės  rajono  plėtros  strateginio plano  iki  2013 m. papildymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T1-178 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T1-296 „ Dėl trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) ėmimo“ termino pratęsimo“ pakeitimo

Dėl kuro kainų nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T1- 59 patvirtinto 2011 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis,  sąrašo pakeitimo

Dėl patalpų pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo

Dėl  Šilalės rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programos 2011 – 2014 m. ir jos įgyvendinimo priemonių plano  tvirtinimo

Dėl Šilalės r. Padievyčio pagrindinės mokyklos reorganizavimo

Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2011 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T1-4  patvirtinto savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“

Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

Dėl patalpų panaudos Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Dėl Šilalės miesto gatvių įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise

Dėl tyliųjų zonų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje

Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių specialiojo plano tvirtinimo

Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus patikslinimo Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklose 2011-2012 mokslo metais

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešųjų darbų programos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti 2011 m. patvirtinimo

Dėl Kvėdarnos seniūnijos kelio nr. 05-08 Šerlaukis – Stigrėnai remonto

Dėl patalpų panaudos AB Lietuvos paštui

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai