Savivaldybės tarybos 28 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2009 m. rugpjūčio 6 d., sprendimų projektai

Numeris: Dėl

papildomas patikslintas. Dėl bendradarbiavimo tarp įstaigų, įmonių ir organizacijų sutarčių sudarymo dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo

papildomas. Dėl bendradarbiavimo tarp įstaigų, įmonių ir organizacijų sutarčių sudarymo dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo

mokinių priėmimo į Šilalės rajono sporto mokyklą tvarkos aprašo tvirtinimo

kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. Tl-120 „Dėl socialiniu paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio nustatymo“ pakeitimo

viešosios įstaigos Šilalės turizmo ir verslo informacijos centro likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtinto savivaldybės 2009 metų biudžeto patikslinimo

Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ataskaitos

pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio vandentvarka“

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1- 23 patvirtinto 2009 metų melioracijos darbų sąrašo pakeitimo

kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2009 m. objektų sąrašo patvirtinimo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtinto savivaldybės 2009 metų biudžeto patikslinimo

valstybinių žemės sklypų įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

leidimo lengvatinėmis sąlygomis parduoti pastatus

savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės šilumos tinklai“

mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje

lėšų skyrimo projekto „Ašučio ir Lokystos upelių vagų bei pakrančių Šilalės mieste išvalymas ir sutvarkymas“ įgyvendinimui

lėšų skyrimo projekto „Kaltinėnų kultūros namų, Šiauduvos laisvalaikio salės bei Bijotų senosios mokyklos modernizavimas gerinant bendruomeninę infrastruktūrą ir gerinant gyvenamosios aplinkos kokybę“ įgyvendinimui

užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinei mokyklai

leidimo Šilalės lopšeliui–darželiui „Žiogelis“ rengti ir teikti paraišką

užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinei mokyklai

užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Šilalės rajono savivaldybės pastato J. Basanavičiaus g. 2, Šilalėje renovavimo

lėšų skyrimo projekto „Šilalės rajono specialiųjų planų rengimas“ įgyvendinimui

leidimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui rengti ir teikti paraišką

bendradarbiavimo sutarties sudarymo

leidimo rengti Didkiemio, Tenenių ir Upynos seniūnijų administracinių pastatų rekonstrukcijos techninius projektus

leidimo rengti Kvėdarnos, Bijotų ir Žadeikių seniūnijų administracinių pastatų (patalpų) rekonstrukcijos techninius projektus

leidimo rengti Pajūrio, Laukuvos ir Kaltinėnų seniūnijų administracinių pastatų rekonstrukcijos techninius projektus

leidimo rengti Šilų, Balsių, Bytlaukio ir Kalniškių gyvenviečių apšvietimo sistemų įrengimo techninius projektus

leidimo rengti Tūbinių gyvenvietės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos įrengimo techninį projektą

gatvių pavadinimų suteikimo Bijotų seniūnijoje, Antininkų ir Košių I gyvenamosiose vietovėse

mokyklinio autobuso

mokesčio už pailgintos darbo dienos grupės lankymą nustatymo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T1-68 „Dėl patalpų panaudos Obelyno kaimo bendruomenei“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai