Savivaldybės tarybos 49-ojo posėdžio, vyksiančio 2015 m. vasario 19 d. sprendimų projektai

Numeris: 25.

Kontrolės

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo nr. T1-248 „Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio vandentvarka“ pakeitimo

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės mero 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

Dėl pritarimo teikti paraišką.

Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo Valstybės investicijų 2016-2018 metų programai.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės lopšeliui – darželiui „Žiogelis“.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei.

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Viešajai įstaigai Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui.

Dėl leidimo įtraukti papildomą veiklą į projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-036 „Vandentiekio ir buitinių nuotekų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje)“.

Dėl leidimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai nuomoti negyvenamąsias patalpas.

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijai nuomoti negyvenamąsias patalpas.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-246 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2015 m. veiklos programos.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2014 metų ataskaitos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitos.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaitos.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai