Šilalės rajono savivaldybės tarybos 4 posėdžio, vyksiančio 2019 m. birželio 21 d., sprendimų projektai

Numeris: 24. T25-147

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo

Dėl Valdemaro Jasevičiaus paskyrimo į Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas

Dėl pavedimo Martynui Remeikiui

Dėl Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-235 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-14 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Pajūralio pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos“ pripažinimo netekusiu galios

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-158 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019-2021 m. atrankos komisijos ir atrankos komisijos veiklos nuostatų

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T1-272 „Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų

Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-152 „Dėl Šilalės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose ir savivaldybės viešajame pastate programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“ pakeitimo

Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui įgyvendinant projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo

Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo

Dėl gyvenamųjų patalpų išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai