Savivaldybės tarybos 38 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2010 m. liepos 22 d., sprendimų projektai

Numeris: Dėl

Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai.

Dėl UAB „Šilalės vandenys” 2010-2014 metų veiklos ir plėtros plano tvirtinimo.

papildomas. Dėl leidimo rengti paraišką teritorijos apie Šilalės miesto tvenkinį sutvarkymui ir dviračių tako įrengimui bei techninį projektą

Dėl UAB „Šilalės vandenys” 2010-2014 metų veiklos ir plėtros plano tvirtinimo.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo centro direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko 2009 metų veiklos ataskaitai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T1-31 patvirtinto Savivaldybės 2010 metų biudžeto patikslinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T1-296 „Dėl trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) ėmimo“ termino pratęsimo.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo.

Dėl leidimo atidaryti trumpalaikę paskolą (kreditinę liniją) UAB „Šilalės šilumos tinklai“.

Dėl Šilalės rajono savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės darnios energetikos veiksmų plano patvirtinimo.

sutikimo leisti UAB „Šilalės vandenys“ įskaičiuoti įgyvendinto projekto sąnaudas į teikiamų paslaugų kainas

privačios žemės sklypo pirkimo savivaldybės nuosavybėn

pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

leidimo Šilalės lopšeliui – darželiui „Žiogelis“ pasirašyti statybos rangos sutartį

leidimo pasirašyti projektavimo paslaugos sutartis

2009-09-17 Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-257 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

pritarimo Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo ir mokyklų aptarnavimo teritorijų pagal vykdomas formaliojo švietimo programas patvirtinimo

Šilalės rajono Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitos

pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės lopšeliui – darželiui „Žiogelis“ šildymo sistemos remontui

pritarimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T1-176 „Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto apmokėjimo už kandidatų brandos e

pritarimo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

pritarimo Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

pritarimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

pritarimo Šilalės r. Padievyčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

pritarimo Šilalės rajono sporto mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

pritarimo Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

pritarimo Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

pritarimo Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

pritarimo Šilalės r. Žvingių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitai

vietos gyventojų apklausos organizavimo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-109 „Dėl bendrųjų socialinių paslaugų teikimo kitose socialinių paslaugų įstaigose tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto bendrųjų socialinių paslaugų teikimo kitose socialin

mokyklinio autobuso perėmimo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-462 „Dėl biudžetinės įstaigos Šilalės rajono socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų teikimo ir kainų tvirtinimo“ patvirtinto biudžetinės įstaigos Šilalės rajono social

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo nr. T1-47 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo“ 1 punkto pakeitimo

sutikimo perimti valstybės turtą

sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn

mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo

pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2009 metų veiklos ataskaitai

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai