Savivaldybės tarybos 36-ojo posėdžio, vyksiančio 2013 m. gruodžio 30 d., sprendimų projektai

Finansų, investicijų ir verslo

2 papildomas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos miestelio teritorijos bendrojo plano tvirtinimo

2 papildomas patikslintas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos miestelio teritorijos bendrojo plano tvirtinimo

1 papildomas Dėl įsipareigojimo skirti lėšas

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo.

1 patikslintas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

4. Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų už teikiamas paslaugas naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

5. Dėl Gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo specialiojo plano tvirtinimo.

6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatų pakeitimo.

7. Dėl Šilalės rajono savivaldybės metinės vietinės rinkliavos ir registro duomenų keitimo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašo pakeitimo.

8. Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2014 metams Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose nustatymo.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai