Šilalės rajono savivaldybės tarybos 14 posėdžio, vyksiančio 2020 m. balandžio 3 d., sprendimų projektai

Numeris: 27. T25-115

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano rengimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-76 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Dėl Kuro išlaidų kompensavimo savanoriams, vykdantiems savanorišką veiklą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje karantino laikotarpiu, tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl žemės mokesčio lengvatų 2020 metams nustatymo.

Dėl Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos

Dėl Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos

Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu.

Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu.

Dėl Funkcinės zonos „Tauragė+“ plėtros strategijos patvirtinimo.

Dėl leidimo rengti Šilalės rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 metų.

Dėl leidimo rengti Šilalės rajono turizmo rinkodaros planą.

Dėl Šilalės rajono teritorijoje esančių kapinių laidojimo duomenų skaitmeninimo.

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Tenenių seniūnijai

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijai

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai.

Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvirtinimo

Dėl nekilnojamojo turto, esančio Plento g. 1, Laukuvos mstl., Šilalės r. sav., nurašymo ir nugriovimo

Dėl savivaldybės būsto pardavimo S. P.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius (gatves) įregistravimo

Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.

Dėl Viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.

Dėl Viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.

Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.

Dėl Viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.

Dėl Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai