Šilalės rajono savivaldybės tarybos 24 posėdžio, vyksiančio 2020 m. spalio 30 d., sprendimų projektai

Numeris: 26. T25-279

Kontrolės, Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Finansų, investicijų ir verslo, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos steigimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas

Dėl Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos

Dėl pritarimo Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant projektą „Tauragės regiono maisto/virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, projektui

Dėl leidimo atlikti  Šilalės rajono savivaldybės administracinio pastato apšvietimo modernizavimą

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-260 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-258 „Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šilalės rajono savivaldybei iš Kertinio valstybės telekomunikacijų centro patikėjimo teise

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir Socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metais, dydžių sąrašo patvirtinimo

Dėl leidimo išnuomoti socialinius būstus savivaldybės būsto nuomos sąlygomis

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo

Dėl laikino atokvėpio paslaugos organizavimo ir teikimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo maksimalaus dydžio nustatymo

Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos stebėtojų tarybos sudarymo

Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos stebėtojų tarybos sudarymo

Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-174 „Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai