Šilalės rajono savivaldybės tarybos 29 posėdžio, vyksiančio 2021 m. vasario 26 d., sprendimų projektai

Numeris: 28. Nr. T25-27

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Finansų, investicijų ir verslo

Kontrolės

Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2020 m. veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos tvirtinimo

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-265 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstrukcijos ir remonto eiliškumo sąrašo sudarymo

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką

Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo

Dėl savivaldybės turto nuomos

Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio

Dėl sodininkų bendrijų kelių perėmimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-233 ,,Dėl Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl sutikimo pratęsti išlaikymą globos įstaigoje

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-302 „Dėl Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai