Šilalės rajono savivaldybės tarybos 40 posėdžio, vyksiančio 2021 m. spalio 18 d. 10 val., sprendimų projektai

Numeris: 12. Nr. T25-272

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 40 posėdžio sušaukimo

Finansų, investicijų ir verslo ir Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2022 metais, dydžių

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinį statinį įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijai

Dėl pritarimo nekilnojamojo turto pirkimui savivaldybės nuosavybėn

Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio

Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų finansavimui 2022 metais maksimalaus dydžio nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo

Dėl Tado Bartkaus atleidimo iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų praradus politinį (asmeninį) pasitikėjimą

Dėl Osvaldo Šarmavičiaus atleidimo iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų praradus politinį (asmeninį) pasitikėjimą

Dėl pavedimo laikinai eiti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai