Šilalės rajono savivaldybės tarybos 8 posėdžio, vyksiančio 2019 m. spalio 18 d., sprendimų projektai

Numeris: 21. T25-240

Finansų, investicijų ir verslo

Kontrolės

Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Dėl pailgintos dienos grupės steigimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje

Dėl leidimo koreguoti investicinį projektą

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019–2023 m. kadencijos darbų programos patvirtinimo.

Dėl komisijos sudarymo Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės pateiktiems faktams ištirti.

Dėl „Auksinės gilės“ atrankos komisijos sudarymo

Dėl pavedimo derinti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus

Dėl Visuomenės informavimo apie laisvas darbo vietas Šilalės rajono savivaldybės įstaigose ir įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-235 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo.

Dėl pritarimo rengti paraiškas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2019 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-57 „Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo Valstybės kapitalo investicijų 2020–2022 metų programai“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pripažinimo netekusiu galios

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinį statinį įregistravimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-220 „Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo“ papildymo

Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo maksimalaus dydžio nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos Šilalės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-179 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai