Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio, vyksiančio 2022 m. balandžio 28 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 49 posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. balandžio 25 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

11.00 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

14.30 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

 

1. Nr. T25-130 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

2. Nr. T25-128 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai

3. Nr. T25-125 Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo

4. Nr. T25-120 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo

5. Nr. T25-110 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

6. Nr. T25-127 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

7. Nr. T25-126 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės miesto gatvės pavadinimo suteikimo

8. Nr. T25-113 Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų seniūnijos Krūtilių kaimo gatvėms

9. Nr. T25-118 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-296 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo

10. Nr. T25-108 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-276 „Dėl Šilalės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ pakeitimo

11. Nr. T25-121 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo, turto nurašymo ir likvidavimo

12. Nr. T25-116 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo, apskaitymo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

13. Nr. T25-107 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

14. Nr. T25-124 Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

15. Nr. T25-111 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės autobusų parkas“ 2021 metų veiklos ataskaitai

16. Nr. T25-106 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai

17. Nr. T25-112 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina“ 2021 metų veiklos ataskaitai

18. Nr. T25-109 Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2021 metų veiklos ataskaitai

19. Nr. T25-123 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-213 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2019–2023 m. investicijų plano derinimo“ pakeitimo

20. Nr. T25-114 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo

21. Nr. T25-117 Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2021 metų veiklos ataskaitai

22. Nr. T25-122 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo

23. Nr. T25-115 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

24. Nr. T25-129 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo

25. Nr. T25-119 Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų Šilalės rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainų patvirtinimo

 

 

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai