Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio, vyksiančio 2019 m. lapkričio 29 d., sprendimų projektai

Numeris: 21. T25-258

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Kontrolės

Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-199 „Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos V. K.“ pripažinimo netekusiu galios

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-136 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-140 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių etatų normatyvų tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

T25-270 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo.

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto įgyvendinimui.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo.

Dėl nekilnojamojo turto (buto) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai.

Dėl vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje specialiojo plano koregavimo tvirtinimo.

Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifo dydžio peržiūrėjimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos E. Š.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Viešųjų paslaugų teikimo sutarties sudarymo su uždarąja akcine bendrove „Šilalės autobusų parkas“.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-52 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016-2020 m. prognozės suderinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birelio 27 d. sprendimo Nr. T1-182 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai