Šilalės rajono savivaldybės tarybos 25 posėdžio, vyksiančio 2016 gruodžio 15 d., sprendimų projektai

Numeris: 15.

Kontrolės

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių

Dėl Ingos Litvinienės paskyrimo į Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-68 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.

Dėl pritarimo Susitarimo dėl 2015 m. liepos 31 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. FI/5-47/B6(V)-104 pakeitimo projektui.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir filialų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus ir filialų teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2017-2019 metų plėtros programos tvirtinimo.

Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Dėl Šilalės rajono socialinės paramos ir paslaugų teikimo bei administravimo programos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl socialinės paramos Šilalės rajono savivaldybės mokiniams“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2017 metams nustatymo.

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2017 metams nustatymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose teikiamos socialinės globos paslaugos kainos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose teikiamos socialinės globos paslaugos kainos tvirtinimo.

Dėl pritarimo teikti tęstinio aktyvaus gydymo paslaugas viešojoje įstaigoje Šilalės rajono ligoninėje.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai