Savivaldybės tarybos 37-ojo posėdžio, vyksiančio 2014 m. sausio 31 d., sprendimų projektai

Numeris: 32.

Kontrolės

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

1 papildomas. Dėl įsipareigojimo skirti lėšas malkų įsigijimui

2 papildomas. Dėl leidimo UAB „Šilalės autobusų parkas“ imti ilgalaikę paskolą autobusams įsigyti

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 metų darbo plano patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių išmokų su tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių išmokų su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pakeitimo

Dėl dalyvavimo Lietuvos Respublikos ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ projektų finansavimo konkurse

8. Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu).

9. Dėl pritarimo Balsių kaimo bendruomenės „Paneruotis“ teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu).

10. Dėl pritarimo Biržų Lauko kaimo bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu).

11. Dėl pritarimo Girdiškės kaimo bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu).

12. Dėl pritarimo Laukuvos miestelio bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu).

13. Dėl pritarimo Požerės kaimo bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu).

14. Dėl projektų, planuojamų įgyvendinti pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu), sąrašo pakeitimo.

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Traksėdžio seniūnijos Dirkintų gyvenamojoje vietovėje

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką. Patikslintas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-204 ir 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-374 pripažinimo netekusiais galios

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas

20. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo galiojimo laikotarpio pasirinkimo.

Dėl pastatų pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti ir leidimo juos nurašyti ir nugriauti

Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties atnaujinimo

Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio turto perdavimo panaudos pagrindais Laukuvos seniūnijos moterų klubui

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų socialinių paslaugų ir kainų sąrašo tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu Nr. T1-225 patvirtinto Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tikslinio medicinos studijų bei gyvenamojo būsto suteikimo rėmimo programos pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų visuomenės sveikatos mokymo paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono 2014 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai