Šilalės rajono savivaldybės tarybos 35 posėdžio, vyksiančio 2021 m. birželio 28 d. 10 val., sprendimų projektai

Numeris: 16. Nr. T25-181 

Dėl Šilalės rajono svaivaldybės tarybos 35 posėdžio sušaukimo

Kontrolės

Finansų, investicijų ir verslo

Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Dėl pritarimo išvadai „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių grupės 2021 m. vasario 18 d. teikime „Savivaldybės tarybos narės Loretos Kalnikaitės įgaliojimų netekimo procedūrai pradėti“ išdėstytų faktų tyrimo“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-265 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-191 „Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-158 ,,Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose

Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-137 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projektui „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Šilalės rajone“ pakeitimo

Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui atlikti užsakovo funkcijas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų seniūnijos gatvių pavadinimo suteikimo bei geografinių charakteristikų pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Upynos seniūnijos gatvių pavadinimo suteikimo bei geografinių charakteristikų pakeitimo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo

Dėl Pasiūlymų dėl Šilalės rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai