Šilalės rajono savivaldybės tarybos 52 posėdžio, vyksiančio 2022 m. birželio 29 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 52 posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. birželio 27 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

11.00 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

14.30 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

16.00 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

 

1. Nr. T25-168 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

2.  Nr. T25-170 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-287 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją“ pakeitimo

3. Nr. T25-171 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-133 „Dėl Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo

4. Nr. T25-163 Dėl pavedimo derinti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus

5. Nr. T25-181 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

6. Nr. T25-158 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

7. Nr. T25-159 Dėl 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

8. Nr. T25-179 Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas

9. Nr. T25-180 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

10. Nr. T25-185 Dėl Šilalės rajono savivaldybės gaisrų prevencinės 2022-2024 metų programos patvirtinimo

11. Nr. T25-173 Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje (u. k. 11207) esančio monumento demontavimo

12. Nr. T25-174 Dėl sporto klubo ,,Šilalės lūšis“ paraiškos finansavimo

13. Nr. T25-175 Dėl sporto klubo ,,Šilalės futbolas“ paraiškos finansavimo

14. Nr. T25-169 Dėl viešosios įstaigos ,,Moto-30“ paraiškos finansavimo

15. Nr. T25-166 Dėl Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo

16. Nr. T25-167 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

17. Nr. T25-178 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-191 “Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos nuostatų tvirtinimo” pakeitimo

18. Nr. T25-177 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1- 201 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo

19. Nr. T25-182 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

20. Nr. T25-165 Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo

21. Nr. T25-164 Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo

22. Nr. T25-184 Dėl Šilalės rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

23. Nr. T25-183 Dėl savivaldybės turto nuomos

24. Nr. T25-162 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-331 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

25. Nr. T25-161 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. T1-296 ,,Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

26. Nr. T25-160 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-276 „Dėl Šilalės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ pakeitimo

27. Nr. T25-176 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

28. Nr. T25-172 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai