Šilalės rajono savivaldybės tarybos 7 posėdžio, vyksiančio 2023 m. rugsėjo 28 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2023 m. rugsėjo 25 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

10.30 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

13.00 – Finansų, investicijų ir verslo

15.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

1.Nr. T25-252 Dėl pavedimo derinti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus

2. Nr. T25-260 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo

3. Nr. T25-266 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023- 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

4. Nr. T25-258 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

5. Nr. T25-264 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. T1-120 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

6. Nr. T25-269 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

7. Nr. T25-270 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas sporto klubui „Šilalės lūšis“

8. Nr. T25-262 Dėl elektromobilių įkrovimo stotelės projektavimo ir rangos darbų paslaugos pirkimo

9. Nr. T25-263 Dėl leidimo vykdyti rangos darbų paslaugos pirkimą

10. Nr. T25-254 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2023 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

11. Nr. T25-268 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui Šilalės rajono savivaldybėje“ ir lėšų skyrimo

12. Nr. T25-265 Dėl pritarimo viešajai įstaigai ,,Žaliasis regionas“ įgyvendinti projektą ,,Skatinimo priemonių investuoti sudarymas Tauragė+ FZ ir pramoninių teritorijų infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“ ir lėšų skyrimo

13. Nr. T25-267 Dėl pritarimo viešajai įstaigai ,,Žaliasis regionas“ įgyvendinti projektą ,,Skatinimo priemonių keliauti Tauragės regione parengimas ir įgyvendinimas bei turizmo vartų įrengimas“ ir lėšų skyrimo

14. Nr. T25-253 Dėl pritarimo Požerės kaimo bendruomenės rengiamam projektui ir lėšų skyrimo

15. Nr. T25-255 Dėl socialinės globos kainų viešojoje įstaigoje Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centre patvirtinimo

16. Nr. T25-257 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

17. Nr. T25-256 Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo

18. Nr. T25-259 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-229 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo renginių metu Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje“ pakeitimo

19. Nr. T25-261 Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

20. Nr. T25-216 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

 

 

 

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai