Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio, vyksiančio 2020 m. sausio 31 d., sprendimų projektai

Numeris: 34. T25-25

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Finansų, investicijų ir verslo

Kontrolės

Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 metų darbo plano patvirtinimo

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-100 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-130 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo

Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos

Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Pajūralio pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos

Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus skyrimo penkerių metų kadencijai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos ataskaitai

Dėl vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų seniūnijoje, Rėzgalių kaime, specialiojo plano tvirtinimo

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai rengti ir teikti paraišką

Dėl savivaldybės būsto pardavimo N. K.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius (gatves) įregistravimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijai

Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybės turtą

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-61 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės vaikų globos paslaugų priemonių planui 2020-2023 m.

Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų reorganizavimo, prijungiant juos prie Šilalės rajono socialinių paslaugų namų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono Pajūralio ir Tenenių kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcijos

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-173 „Dėl sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo gerinant sveikatos priežiūros įstaigų žmogiškuosius išteklius sudarant sąlygas pritraukti ir išlaikyti medicinos specialistus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-90 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės įstatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-91 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-92 „Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-93 „Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos įstatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-94 „Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos įstatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-95 „Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos įstatų patvirtinimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai