Savivaldybės tarybos 13 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2012 m. kovo 29 d., sprendimų projektai

Numeris: 42.

– Finansų, investicijų ir verslo komitetas.

– Kontrolės komitetas.

– Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komitetas.

. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

– Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) padidinimo bei grąžinimo termino pratęsimo“ 1 punkto pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012 – 2015 metų bendrojo plano patvirtinimo

Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2012-2013 mokslo metais

Dėl Muziejų metų minėjimo programos patvirtinimo

Dėl pritarimo Šilalės rajono švietimo centro direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-208 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tvirtinimo “ pakeitimo

Dėl pritarimo Šilalės rajono gyvenamųjų vietovių, kaimų ir seniūnijų ribų nustatymo specialiojo plano sprendiniams

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Traksėdžio seniūnijos Drobūkštalių gyvenamojoje vietovėje

Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Upynos seniūnijos Varsėdžių gyvenamojoje vietovėje

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

14. PATIKSLINTAS. Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo valstybės investicijų 2013-2015 metų programai

Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo valstybės investicijų 2013-2015 metų programai

Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Šilalės rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl patalpų panaudos Biržų Lauko kaimo bendruomenei

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos teise Šilalės miesto seniūnijai

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos teise Šilalės kaimiškajai seniūnijai

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos teise Traksėdžio seniūnijai

Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos teise Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos teise Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos teise viešajai įstaigai Kvėdarnos ambulatorijai

Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos teise Kaimų bendruomenei „Saulietekis“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kitos metinės vietinės rinkliavos ir registro duomenų keitimo už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl pastato ir žemės sklypo pirkimo savivaldybės nuosavybėn

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2012 m. socialinių paslaugų plano tvirtinimo

Dėl biudžetinės įstaigos Šilalės rajono socialinių paslaugų centro 2011 metų veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2011 metų veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2011 m. veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 metų ataskaitos

Dėl sveikatos programų rengimo prioritetų 2012 metams patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2012 metų sąmatos patvirtinimo

Dėl pritarimo 2012 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymui Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimui

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės vidaus organizacinei valdymo struktūrai

Dėl pritarimo 2011 metų viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės direktoriaus veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo 2011 metų viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo 2011 metų viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo 2011 metų viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos vyriausiojo gydytojo veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo 2011 metų viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos vyriausiojo gydytojo veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo 2011 metų viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos vyriausiojo gydytojo veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo

Dėl Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo ir kapavietės skyrimo Šilalės rajono kapinėse tvarkos aprašo patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai