Savivaldybės tarybos 5-ojo posėdžio, vyksiančio 2015 m. birželio 26 d. sprendimų projektai

Numeris: 40.

Kaimo reikalų

Kontrolės

Finansų, investicijų ir verslo

Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Dėl dalyvavimo tarpregioninio bendradarbiavimo programos INTERREG EUROPE projekte „Pavojingų cheminių medžiagų valdymas savivaldos lygiu (NONHAZCITY)“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo.

Dėl „Auksinės gilės“ atrankos komisijos sudarymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T1-155 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.

Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą (kreditinę liniją) UAB „Šilalės šilumos tinklai“.

Dėl leidimo laikinai neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-233 „Dėl Mokesčio už pailgintos darbo dienos grupės lankymą nustatymo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Akreditavimo komisijos ir jos nuostatų patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-7 „Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo programos“ pakeitimo.

Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos tipo pakeitimo ir Šilalės suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ataskaitos.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos atskaitai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-5 „Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų paramos bei skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2014 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos

Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Dėl Šilalės miesto vietos veiklos grupės steigimo inicijavimo.

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-296 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-316 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo.

Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančio nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas, neprižiūrimas ir apleistas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano ir Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo.

Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2015-2019 metų veiklos plano patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-46 „Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos, programos paraiškų atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo.

Dėl pavedimo vykdyti Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtąją funkciją.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai