Šilalės rajono savivaldybės tarybos 46 posėdžio, vyksiančio 2022 m. vasario 24 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 46 posėdžio sušaukimo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. vasario 21 d. (pirmadienį):

9.00 – Finansų, investicijų ir verslo

11.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15. 00 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

 

1. Nr. T25-31 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2021 metų veiklos ataskaitai

2. Nr. T25-42 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021 m. veiklos ataskaitai

3. Nr. T25-25 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

4. Nr. T25-43 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo

5. Nr. T25-44 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

6. Nr. T25-37 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

7. Nr. T25-33 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis

8. Nr. T25-32 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitai

9. Nr. T25-35 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos ataskaitai

10. Nr. T25-22 Dėl leidimo tapti projekto „Laukuviečių bendruomenės verslo materialinės bazės plėtra“ partneriu

11. Nr. T25-29 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projekto “Upynos tvenkinio infrastruktūros pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams” finansavimui gauti

12. Nr. T25-38 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

13. Nr. T25-28 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T1-223 „Dėl leidimo vykdyti projektavimo darbų pirkimą“ pakeitimo

14. Nr. T25-34 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti pažangos planą pagal „Tūkstantmečio mokyklų“ programą

15. Nr. T25-36 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T1-136 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Gatvių apšvietimo modernizavimas Šilalės rajone“ pripažinimo netekusiu galios

16. Nr. T25-41 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-202 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo” pakeitimo

17. Nr. T25-23 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo

18. Nr. T25-26 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

19. Nr. T25-24 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

20. Nr. T25-30 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-279 „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos organizavimo ir teikimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

21. Nr. T25-39 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

22. Nr. T25-27 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos veiklos ataskaitai už 2021 m.

 

23. Nr. T25-40 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo

 

 

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai