Šilalės rajono savivaldybės tarybos 44 posėdžio, vyksiančio 2021 m. gruodžio 30 d. 10 val., sprendimų projektai

Numeris: 9. Nr. T25-327 

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 44 posėdžio sušaukimo

Finansų, investicijų ir verslo ir Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų ir Kontrolės

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės skolinimosi ir garantijų teikimo taisyklių tvirtinimo

Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Renginių organizavimo Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas projektų finansavimui gauti

Dėl ilgalaikio nematerialiojo turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo, apskaitymo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai