Šilalės rajono savivaldybės tarybos 48 posėdžio, vyksiančio 2022 m. kovo 30 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 48 tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. kovo 28 d. (pirmadienį):

9.00 – Finansų, investicijų ir verslo

11.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

13.00 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

15.30 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

 

1. Nr. T25-87  Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio patvirtinimo

2. Nr. T25-104 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo

3. Nr. T25-101 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos tvirtinimo

4. Nr. T25-105 Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo

5. Nr. T25-97 Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių nuomos pagal veiklos nuomos sutartį

6. Nr. T25-95 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

7. Nr. T25-59 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

8. Nr. T25-88 Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“, išdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Virginijui Kvederiui

9. Nr. T25-57 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

10. Nr. T25-53 Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

11. Nr. T25-58 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

12. Nr. T25-46 Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

13. Nr. T25-48 Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

14. Nr. T25-49 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

15. Nr. T25-60 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

16. Nr. T25-47 Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

17. Nr. T25-54 Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

18. Nr. T25-56 Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

19. Nr. T25-62 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

20. Nr. T25-55 Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

21. Nr. T25-63 Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

22. Nr. T25-51 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

23. Nr. T25-52 Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai

24. Nr. T25-84 Dėl išlyginamųjų klasių ir (ar) išlyginamųjų mobilių grupių steigimo Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose

25. Nr. T25-85 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-232 ,,Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimo

26. Nr. T25-69 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo“ pakeitimo

27. Nr. T25-86 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimo

28. Nr. T25-89 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T1-223 ,,Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo“ pakeitimo

29. Nr. T25-100 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-113 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metams bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

30. Nr. T25-82 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 ,,Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

31. Nr. T25-83 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-256 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programos, atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

32. Nr. T25-99 Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2022-2024 metų sąrašo patvirtinimo

33. Nr. T25-98 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo

34. Nr. T25-102 Dėl priešgaisrinio gelbėjimo automobilio pirkimo

35. Nr. T25-94 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-197 „Dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų Šilo gatvėje projektavimo paslaugos pirkimo“ pakeitimo

36. Nr. T25-79 Dėl pritarimo Nevočių kaimo bendruomenės rengiamam projektui ir lėšų skyrimo

37. Nr. T25-90 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos Šėrikų kaime gatvių pavadinimų suteikimo

38. Nr. T25-103 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos gatvių pavadinimų suteikimo

39. Nr. T25-92 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo

40. Nr. T25-61 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Nepriklausomybės g. 5, Varsėdžių k., Upynos sen., Šilalės r. sav., pirkimo savivaldybės nuosavybėn

41. Nr. T25-64 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

42. Nr. T25-65 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo

43. Nr. T25-67 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T1-230 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai” pakeitimo

44. Nr. T25-71 Dėl savivaldybės turto nuomos

45. Nr. T25-91 Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

46. Nr. T25-93 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2022 metams nustatymo

47. Nr. T25-96 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T1-80 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems faktinių išlaidų maksimalių dydžių nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

48. Nr. T25-81 Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo

49. Nr. T25-72 Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

50. Nr. T25-73 Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo, prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo, sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

51. Nr. T25-70 Dėl Šilalės rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

52. Nr. T25-68 Dėl melioracijos griovių ir statinių juose rekonstrukcijos

53. Nr. T25-50 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-153 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

54. Nr. T25-76 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

55. Nr. T25-80 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

56. Nr. T25-78 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

57. Nr. T25-77 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

58. Nr. T25-75 Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

59. Nr. T25-74 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 m. veiklos ataskaitai

60. Nr. T25-66 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai