Savivaldybės tarybos 6-ojo posėdžio, vyksiančio 2015 m. liepos 30 d. sprendimų projektai

Numeris: 19.

Kontrolės

Finansų, investicijų ir verslo

Kaimo reikalų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T1-167 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. Liepos 25 d. Sprendimo Nr. T1-196 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės narystės asociacijoje Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupėje“ pakeitimo

Dėl pritarimo dalyvauti Šilalės miesto vietos veiklos grupės veikloje.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. 424 „Dėl specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvoje, Varnių g., nurašymo ir likvidavimo

Dėl nekilnojamojo turto, esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Požerės k., Medvėgalio g. 7, nurašymo ir likvidavimo.

Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo.

Dėl Savivaldybės viešojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo.

Dėl gatvės įregistravimo.

Dėl nekilnojamojo daikto įregistravimo.

Dėl Uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo.

Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.

Dėl Šilalės rajono melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcijos.

Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros, modernizavimo ar pritaikymo infrastruktūra“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-37 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai