Savivaldybės tarybos 41 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2010 m. spalio 28 d., sprendimų projektai

Numeris: Dėl

papildomas.Dėl įsipareigojimo skirti lėšas viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei

patikslintas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 10.13, 10.16, 10.22, 10.36, 11.8, 30.5, 50, 173 punktų pakeitimo ir reglamento papildymo

patikslintas. Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo

patikslintas. Dėl Šilalės rajono bendrojo plano pakeitimo procedūros organizavimo

patikslintas. Dėl pritarimo projekto „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ galimybių studijai ir projekto įgyvendinimui

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T1-285 „Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių Šilalės miesto vietinės reikšmės gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų sąrašo patvirtinimo ir jų įtraukimo į buh

Šilalės rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo ir reglamento patvirtinimo

Šilalės rajono bendrojo plano pakeitimo.

Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ataskaitos.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T1-31 patvirtinto savivaldybės 2010 metų biudžeto patikslinimo.

Šilalės rajono kapinių statinių įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise.

pritarimo projekto „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ galimybių studijai.

2009 metų Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų tvirtinimo.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-134 „Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plė

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų Atestavimo komisijos sudarymo.

kuro kainų nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims tvirtinimo.

Šilalės miesto kvartalinių gatvių įrengimo schemos tvirtinimo.

gatvės_2

Šilalės rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, dydžio nustatymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos patvirtinimo.

įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės r. Pajūralio pagrindinei mokyklai projekto vykdymui.

patalpų suteikimo panaudos pagrindais Balsių kaimo bendruomenei „Paneruotis“.

patalpų suteikimo panaudos pagrindais Iždonų kaimo bendruomenei.

patalpų suteikimo panaudos pagrindais Šiauduvos kaimo bendruomenei.

pastato suteikimo panaudos pagrindais Vytogalos kaimo bendruomenei.

patalpos suteikimo panaudos pagrindais viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centrui.

pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio vandentvarka“.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 10.13, 10.16, 30.5, 173 punktų pakeitimo ir Reglamento papildymo.

valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus.

įsipareigojimo skirti lėšas Šilalės miesto seniūnijai.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių išmokų su tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos patvirtinimo.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių mokymo prioritetų.

Savivaldybės turto panaudos sutarties atnaujinimo.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl paraiškos pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.3-ŪM-05-R priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ rengimo“ pakeitimo.

vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo specialiojo plano tvirtinimo.

individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo.

buto, esančio Alkos g. 4, Žadeikių sen., Šilalės r. sav., išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų sąrašo.

komisijos sudarymo pirkti patalpas dalios grinkevičiūtės memorialiniam muziejui steigti

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T1-224 (…) panaikinimo (PAPILDOMAS)

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai