Šilalės rajono savivaldybės tarybos 17-ojo posėdžio, vyksiančio 2016 m. balandžio 28 d., sprendimų projektai

Numeris: 34.

Kontrolės

Kaimo reikalų

Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2015 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl dalyvavimo projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-155 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl dalyvavimo projekte „Administracinių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“.

Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“.

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui atnaujinti investicijų projektą.

Dėl 2016 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo.

Dėl 2016 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo.

Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2017 metams.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-240 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neprivatizuojamų įstaigų, bendrovių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-67 „Dėl socialinių paslaugų teikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose“ pakeitimo.

Dėl palaikų parvežimo išlaidų kompensavimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-245 ,,Dėl Šilalės  rajono socialinių paslaugų  namų socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo“  pakeitimo.

Dėl socialinių paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio nustatymo.

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo.

Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2016 metų siektinų veiklos užduočių, kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo.

Dėl Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos informacijos apie sutarties projektą dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinant šalies saugumą.

Dėl informacijos apie Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos vykdymą.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai