Šilalės rajono savivaldybės tarybos 22-ojo posėdžio, vyksiančio 2016 m. rugsėjo 29 d., sprendimų projektai

Numeris: 23.

Kontrolės

Kaimo reikalų

Finansų, investicijų ir verslo

Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių

Dėl dalyvavimo projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. T1-154 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio veiklos planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-71 ,,Dėl Klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2016-2017 mokslo metais“ pakeitimo.

Dėl konkurso organizavimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti

Dėl leidimo Šilalės meno mokyklos direktoriui Arūnui Goštautui dirbti papildomą darbą.

Dėl leidimo Šilalės sporto mokyklos direktorei Gitanai Jurgutienei dirbti papildomą darbą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-209 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų“ pakeitimo.

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo gatvėje Šilalės m. rekonstrukcija“

Dėl Šilalės r. Laukuvos sen. Laukuvos mstl. Eitvydaičių g. akligatvio projektavimo bei kapitalinio remonto darbų.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr.T1-268 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Šilalės kaimiškosios seniūnijos gyvenamosioms vietovėms“ pakeitimo.

Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos Struikų kaimo gatvėms.

Dėl savivaldybės būsto pardavimo I. B.

Dėl savivaldybės būsto pardavimo V. M.

Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės seniūnijoms pagal panaudos sutartis

Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifo dydžio peržiūrėjimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1 -13 ,,Dėl socialinės paramos Šilalės rajono savivaldybės mokiniams“ pakeitimo.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje“ rengimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.4.1-ESFA-V-416 priemonę „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono  savivaldybės 2016 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis,  sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai