Šilalės rajono savivaldybės tarybos 17 posėdžio, vyksiančio 2024 m. gegužės 22 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

Tarybos ir komitetų posėdžius bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2024 m. gegužės 20 d. (pirmadienį):

9.00 val. –  Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto posėdis

11.00 val. – Kontrolės komiteto posėdis

13.00 val. – Finansų, investicijų ir verslo komiteto posėdis

15.00 val. –  Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdis

 

1.Nr. T25-140 Dėl 2023 metų Šilalės rajono savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

2. Nr. T25-148 Dėl leidimo įsigyti autobusą

3. Nr. T25-134 Dėl 2025 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

4. Nr. T25-151 Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero Tado Bartkaus nusišalinimo

5. Nr. T25-145 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo

6. Nr. T25-157 Dėl Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo

7. Nr. T25-132 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 ,,Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

8. Nr. T25-131 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T1-286 ,,Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

9. Nr. T25-127 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime, įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

10. Nr. T25-128 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime, įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

11. Nr. T25-129 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Didkiemio seniūnijoje, Didkiemio kaime, įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

12. Nr. T25-150 Dėl 2016 m. rugsėjo 29 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 33SŽN-96-(14.33.55.) nutraukimo

13. Nr. T25-158 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos aprašo patvirtinimo

14. Nr. T25-152 Dėl leidimo dalyvauti 2021–2027 m. „Interreg Europe“ programos projekte ,,Biopro regions: „Bio & Proximity products regions”

15. Nr. T25-153 Dėl leidimo dalyvauti 2021–2027 m. „Interreg Europe“ programos projekte ,,Gebėjimų stiprinimas ir politikos įgyvendinimas siekiant paspartinti durpynų atkūrimą“

16. Nr. T25-154 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui dalyvauti 2021–2027 m. „Interreg VI–A“ Lietuvos–Lenkijos programos trečiajame kvietime

17. Nr. T25-155 Dėl leidimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai dalyvauti 2021–2027 m. „Interreg VI-A“ Lietuvos–Lenkijos programos trečiajame kvietime

18. Nr. T25-156 Dėl leidimo dalyvauti 2021–2027 m. „Interreg VI-A“ Lietuvos–Lenkijos programos trečiajame kvietime

19. Nr. T25-137 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai

20. Nr. T25-138 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Bytlaukio bendruomenei

21. Nr. T25-147 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių statinių, esančių Bijotų seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

22. Nr. T25-105 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai 

23. Nr. T25-139 Dėl savivaldybės turto nuomos viešo konkurso būdu

24. Nr. T25-143 Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, sąrašo patvirtinimo

25. Nr. T25-141 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 ,,Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

26. Nr. T25-142 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-187 ,,Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

27. Nr. T25-144 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų bendrųjų socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

28. Nr. T25-146 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-258 „Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

29. Nr. T25-133 Dėl Mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

30. Nr. T25-149 Dėl savivaldybės finansinio turto investavimo ir UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinio kapitalo padidinimo tvirtinimo   (Pasiūlymas investuoti savivaldybės turtą)

31. Nr. T25-130 Dėl UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimo

32. Nr. T25-136 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl pritarimo projekto „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą Šilalės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui ir finansavimui“ pakeitimo

 

 

Nr. T25-135 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

 

 

 

 

 

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai