Savivaldybės tarybos 24 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2009 m. kovo 26 d., sprendimų projektai

Numeris: Dėl

papildomas. Dėl patalpų panaudos Juodainių kaimo bendruomenei

papildomas. Dėl 2008 m. lapkričio 27 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-422 „Dėl detaliojo plano“ pripažinimo netekusiu galios ir naujo detaliojo plano rengimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų sąrašo patvirtinimo ir jų įtraukimo į buhalterinę apskaitą

Dėl 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-394 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 30.5 punkto pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš valstybės biudžeto savivaldybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti

Dėl leidimo sudaryti koncesijos sutartį

Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo

Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo

Dėl klasių komplektų rajono bendrojo lavinimo mokyklose 2009-2010 mokslo metais

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-153 „Dėl įsipareigojimo skirti lėšas projekto įgyvendinimui“ 1 punkto pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-391 „Dėl turto perėmimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo „Dėl Gineikių pradinio ugdymo skyriaus patalpų perdavimo“ pakeitimo ir papildymo

Dėl tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo uždarajai akcinei bendrovei ,,Šilalės šilumos tinklai“

Dėl dovanojamo nekilnojamojo turto priėmimo

Dėl turto perėmimo

Dėl leidimo nuomoti nekilnojamąjį turtą

Dėl leidimo privatizuoti pagalbines patalpas

Dėl gyvenamojo namo su priklausiniais pirkimo

Dėl patalpų panaudos Laukuvos miestelio bendruomenei

Dėl garažų Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalėje, panaudos

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo

investicijų projektų rengimo ir teikimo valstybės investicijų 2010-2012 metų programai

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-396 „Dėl įgaliojimų administracijos direktoriui ir administracijos direktoriaus pavaduotojui vykdyti dalį savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtųjų funkcijų“

pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų centro paraiškos teikimui

leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas

patalpų panaudos Tauragės apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šilalės rajono žemėtvarkos skyriui

maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų Šilalės rajono savivaldybės pajūrio vaikų globos namuose nustatymo

sutikimo perimti mokymo įrangą

užsakovo funkcijų pavedimo viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei

licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo

pritarimo Kvėdarnos parapijos senelių globos namų paraiškos teikimui

Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komisijos pakeitimo

Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos pakeitimo

Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-335 ,,Dėl įkainių UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ nustatymo“ pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T1-1226 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų maksimalių įkainių patvirtinimo“ pakeitimo

2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-327 patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

piniginės socialinės paramos skyrimo, teikimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo tvirtinimo

mokinių nemokamo maitinimo Šilalės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

pritarimo Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinio centro paraiškos teikimui

pritarimo Kaltinėnų parapijos senelių globos namų paraiškos teikimui

mokamų paslaugų teikimo Šilalės rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose

pritarimo Pajūrio vaikų globos namų paraiškos teikimui

pavadinimų suteikimo Šilalės miesto gatvėms

VšĮ Šilalės turizmo ir verslo informacijos centro perėmimo

vietinių rinkliavų nustatymo ir vietinių rinkliavų Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo

Šilalės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2008 metų lėšų naudojimo ataskaitos tvirtinimo

Šilalės rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo

Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2008 metų ataskaitos

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai