Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio, vyksiančio 2022 m. gegužės 26 d. 10 val., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio sušaukimo

Tarybos posėdį bus galima stebėti čia

Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai vyks 2022 m. gegužės 23 d. (pirmadienį):

9.00 – Kontrolės

10.30 – Finansų, investicijų ir verslo

13.00 – Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

14.30 – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

16.00 – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

 

1. Nr. T25-153 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

2. Nr. T25-152 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį

3. Nr. T25-154 Dėl Visuomenės informavimo apie laisvas darbo vietas Šilalės rajono savivaldybės įstaigose ir įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo

4. Nr. T25-155 Dėl 2022 metų paskelbimo Žemaičių kalbos metais Šilalės rajono savivaldybėje

5. Nr. T25-150 Dėl sporto projektų finansavimo

6. Nr. T25-133 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

7. Nr. T25-138 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-135 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės stovyklų, vykdomų mokinių atostogų metu, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

8. Nr. T25-132 Dėl leidimo laikinai neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų Šilalės r. Kvėdarnos darželyje ,,Saulutė“

9. Nr. T25-151 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo

10. Nr. T25-131 Dėl Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ nuostatų patvirtinimo

11. Nr. T25-139 Dėl Šilalės sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo

12. Nr. T25-156 Dėl pritarimo VšĮ ,,Žaliasis regionas“ teikiamai projekto „Inovatyvus, skatinamas ir įtraukiantis požiūris (IDEA) tvariems ir atkartojamiems išmaniojo mobilumo sprendimams ir plėtrai Tauragės regione, Liepojoje, Tartu ir Vaasoje“ paraiškai

13. Nr. T25-141 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės miesto gatvės pavadinimo suteikimo

14. Nr. T25-147 Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2022 metams nustatymo

15. Nr. T25-148 Dėl 2022 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

16. Nr. T25-146 Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, sąrašo patvirtinimo

17. Nr. T25-145 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo

18. Nr. T25-137 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

19. Nr. T25-136 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-242 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo” pakeitimo

20. Nr. T25-144 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijai

21. Nr. T25-142 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijai

22. Nr. T25-143 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai

23. Nr. T25-149 Dėl leidimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams pirkti transporto priemones

24. Nr. T25-134 Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai

25. Nr. T25-140 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos paraiškų atrankos komisijos patvirtinimo

26. Nr. T25-135 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-279 „Dėl Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo

27. Nr. T25-157 Dėl papildomų lėšų skyrimo projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ 3.2.1 veiklos „Socialinės globos įstaigai pritaikytas Bijotų mokyklos pastatas“ įgyvendinimui

 

 

 

 

 

 

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai