Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio, vyksiančio 2022 m. gegužės 26 d. 10 val., sprendimų projektai

Nr. T25-131 Dėl Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ nuostatų patvirtinimo

Nr. T25-132 Dėl leidimo laikinai neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų Šilalės r. Kvėdarnos darželyje ,,Saulutė“

Nr. T25-133 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T25-134 Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T25-135 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-279 „Dėl Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T25-136 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-242 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo” pakeitimo

Nr. T25-137 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T25-138 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-135 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės stovyklų, vykdomų mokinių atostogų metu, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T25-139 Dėl Šilalės sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo

Nr. T25-140 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos paraiškų atrankos komisijos patvirtinimo

Nr. T25-141 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės miesto gatvės pavadinimo suteikimo

Nr. T25-142 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijai

Nr. T25-143 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai

Nr. T25-144 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijai

Nr. T25-145 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T25-146 Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, sąrašo patvirtinimo

Nr. T25-147 Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2022 metams nustatymo

Nr. T25-148 Dėl 2022 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

Nr. T25-149 Dėl leidimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams pirkti transporto priemones

Nr. T25-150 Dėl sporto projektų finansavimo

Nr. T25-151 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo

 

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai