Šilalės rajono savivaldybės tarybos 21-ojo posėdžio, vyksiančio 2016 m. rugpjūčio 25 d., sprendimų projektai

Numeris: 18.

Kaimo reikalų komiteto

Finansų, investicijų ir verslo komiteto

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-185 „Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Dėl Arvydo Zdanavičiaus atleidimo iš Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų

Dėl Nerijaus Jocio atleidimo iš Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų.

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016-2018 metų veiksmų plano patvirtinimo.

Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų administravimą ir vykdymą Šilalės rajono ugdymo įstaigų vadovams.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-71 ,,Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2016-2017 mokslo metais“ pakeitimo.

Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr.T1-132 „Dėl dalyvavimo projekte „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“ pripažinimo netekusiu galios.

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šilalės rajono savivaldybėje“.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės gatvių geografinių charakteristikų (patikslintas).

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“.

Dėl įpareigojimo UAB „Šilalės vandenys“ rengti ir teikti paraišką.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl informacijos apie Šilalės rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto vykdymą.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai