Savivaldybės tarybos 14 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2012 m. balandžio 26 d., sprendimų projektai

Numeris: 54.

8.00 val. – Kontrolės komitetas.

10.00 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas.

13.00 val. – Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komitetas.

15.00 val. – Finansų, investicijų ir verslo komitetas.

16.00 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

1 papildomas. Dėl pritarimo mokyklų dalyvavimui projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ atrankoje

Dėl Šilalės rajono gyvenamųjų vietovių, kaimų ir seniūnijų ribų nustatymo specialiojo plano

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-27 patvirtinto savivaldybės 2012 metų biudžeto pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2011 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos tvirtinimo

Dėl Šilalės r. Obelyno pagfrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl pfritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl gatvės pavadinimo suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo Upynos seniūnijos gyvenamosiose vietovėse“ pakeitimo

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Žadeikių seniūnijos gyvenamojoje vietovėje

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Laukuvos seniūnijos Vabalų gyvenamojoje vietovėje

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Traksėdžio seniūnijoje Dirkintų gyvenamojoje vietovėje

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2012 m. objektų sąrašo patvirtinimo

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Dėl inžinerinių statinių įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties sudarymui

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų

Dėl pritarimo projektų, planuojamų įgyvendinti pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (Leader metodu), sąrašo pakeitimo

35. Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Palentinio seniūnijai nuomoti negyvenamąsias patalpas.

36. Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijai nuomoti negyvenamąsias patalpas.

37. Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijai nuomoti negyvenamąsias patalpas.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ 2011 metų ataskaitos

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2011 metų ataskaitos

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2011 metų ataskaitos

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ 2011 metų ataskaitos

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ 2011 metų veiklos ataskaitos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T1-249 patvirtinto paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-414 patvirtinto piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo ir papildymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2011 metų veiklos rezultatų ataskaitos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2012 m. veiklos programos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2011 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2011 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2011 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2011 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2011 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai