Savivaldybės tarybos 33 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2010 m. sausio 28 d., sprendimų projektai

Numeris: Dėl

papildomas. Dėl nepritarimo viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės restruktūrizavimui

papildomas. Dėl maksimalaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, skaičiaus (etatų) patvirtinimo

papildomas. Dėl leidimo naudoti negyvenamąsias patalpas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2009 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos tvirtinimo.

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą UAB „Šilalės šilumos tinklai“.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo“

Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus statuto patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo.

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės šilumos tinklai“.

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“.

Dėl paraiškos „Nestacionarių socialinių paslaugų teikimas Šilalės rajono Kvėdarnos miestelyje“ teikimo.

pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Jurbarko rajono savivaldybe

Šilalės rajono savivaldybės, Bilionių k., Sartalės gatvės ribų keitimo

2010 – 2015 metais planuojamų vertinti Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklų sąrašo patvirtinimo

Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo patvirtinimo

Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo programos tvirtinimo

socialinės paramos Šilalės rajono savivaldybės mokiniams

Šilalės rajono viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo

Šilalės rajono savivaldybės 2010 metų viešųjų darbų programos

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T1-199 „Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ patvirtinto sąrašo papildymo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ 2.1. ir 2.2. punktų pakeitimo

leidimo nuomoti savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių mokymo prioritetų

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-1154 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės miesto seniūnijos naudojamo valstybės turto nurašymo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T1-196 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamumo gyventi nustatymo nuolatinės komisijos sudarymo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai