Savivaldybės tarybos 8-ojo posėdžio, vyksiančio 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimų projektai

Numeris: 21.

Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Kontrolės

Kaimo reikalų

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto posėdis

Dėl išsklaidytųjų angliavandenilių paieškos, žvalgybos ir naudojimo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

Dėl pavedimo atlikti dalį steigėjo funkcijų

Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų administravimą ir vykdymą ugdymo įstaigų vadovams

Dėl Šilalės meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Dėl Savanoriškos veiklos Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-247 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai.

Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių peržiūrėjimo

Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo renginių metu Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.

Dėl Savivaldybės turto investavimo ir Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo.

Dėl vidutinių kuro kainų nepasiturintiems gyventojams tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-244 „Dėl integralios pagalbos teikimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-245 ,,Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-278 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai