Savivaldybės tarybos 26 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2013 m. balandžio 25 d., sprendimų projektai

Numeris: 46.

– Kontrolės komitetas.

– Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komitetas.

– Finansų, investicijų ir verslo komitetas.

– Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas.

– Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

papildomas. Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-191 pripažinimo netekusiu galios.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo.

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti.

Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo

Dėl lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybei sveikatos priežiūros mokyklose finansavimui 2013 metais, paskirstymo

Dėl įsipareigojimo skirti lėšas malkų įsigijimui

Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo

Dėl 2011 m. gruodžio 27 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-404 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2012-2013 m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ papildymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos ataskaitos

Dėl Jaunimo problemų sprendimo Šilalės rajono savivaldybėje 2013-2018 metų plano patvirtinimo.

Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. T1-265 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Kvėdarnos seniūnijoje, Pajūralio gyvenamojoje vietovėje“ pakeitimo

Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

14. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2013 metų objektų sąrašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų miestelio teritorijos bendrojo plano koncepcijos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos miestelio teritorijos bendrojo plano koncepcijos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Laukuvos miestelio teritorijos bendrojo plano koncepcijos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio miestelio teritorijos bendrojo plano koncepcijos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Upynos miestelio teritorijos bendrojo plano koncepcijos tvirtinimo

20. Dėl pritarimo projektui.

Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Šilalės rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų

Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto suteikimo panaudos pagrindais UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centrui

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ 2012 metų veiklos ataskaitos.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ 2012 metų veiklos ataskaitos

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ 2012 metų veiklos ataskaitos

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2012 metų veiklos ataskaitos

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2012 metų veiklos ataskaitos

Dėl pritarimo 2013 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymui Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimui.

Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Dėl tuberkuliozės profilaktikos Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl priklausomybės nuo alkoholio mažinimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaitos

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2012 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo 2012 metų viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus veiklos ataskaitai

Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo 2012 metų viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo veiklos ataskaitai

Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų slaugos paslaugų kainų patvirtinimo

Dėl pritarimo 2012 metų viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos vyriausiojo gydytojo veiklos ataskaitai

Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2012 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo 2012 metų viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos vyriausiojo gydytojo veiklos ataskaitai

Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2012 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Dėl pritarimo 2012 metų viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos vyriausiojo gydytojo veiklos ataskaitai

Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2012 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai