Savivaldybės tarybos 33-ojo posėdžio, vyksiančio 2013 m. spalio 24 d., sprendimų projektai

Numeris: 14.

Kontrolės

Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo.

Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2013 metais, objektų sąrašo pakeitimo

Dėl pastato esminio pagerinimo darbų vertės perdavimo

Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centrui

Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Kaltinėnų miestelio bendruomenei

Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Laukuvos seniūnijos moterų klubui

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų nuostatų tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-232 pripažinimo netekusiu galios

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai